KLM og Klimakommunikasjon

Etter å ha fullført kurset digital økonomi og forretningsmodeller ledet av Arne Krokan, er jeg nå godt inne i kurset «sosial kommunikasjon i ett bærekraftig perspektiv». Kurset er ledet av Cecilie Staude og tar for seg utfordringer med markedsføring og kommunikasjon i dagens miljøbevisste samfunn.

Som en del av modulen «sosial kommunikasjon i ett bærekraftig perspektiv» har vi fått utdelt en eksamen, som skal løses i grupper på tre. Vi har fått i oppgave å lage en kommunikasjonsplan for en selvvalgt bedrift, og se på hvordan denne bedriften jobber for å nå noen av FNs 17 bærekraftsmål. Jeg arbeider sammen med Robert Sagaas og Stian Jonli, og vi har valgt å ta for oss det nederlandske flyselskapet KLM. I dette innlegget skal jeg snakke litt om valg av målgruppe for kampanjen vår. Og noen utfordringer som man må ta høyde for når man jobber med klimakommunikasjon.

FNs Bærekraftsmål

Hentet fra: https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal

«FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringer innen 2030». Skriver FN.no. Disse målene gjelder for alle land i verden og vi er avhengige at alle jobber mot disse målene for at de skal nås. «God utdanning, Likestilling mellom kjønnene og Innovasjon og infrastruktur» er noen eksempler på disse målene.

Bærekraftsmålene handler i hovedsak om å ta vare på behovene til vår generasjon, samtidig som vi sikrer at de kommende generasjoner også får dekket sine behov. Mange bedrifter og organisasjoner har dette som sin hjertesak og jobber daglig mot disse målene. KLM er ett flyselskap som på mange måter går frem som ett forbilde for luftfart og bransjer som ofte blir sett på som mindre bærekraftig.

Verdens mest bærekraftige flyselskap

Vi har valgt å se på KLM i vår oppgave mye på grunn av deres 12 års lange seiersrekke av prisen «verdens mest bærekraftige flyselskap». «Vi er utrolig stolte over å ha blitt kåret til verdens mest bærekraftige flyselskap. Plasseringen gjenspeiler vår konstante innsats for å skape en bærekraftig fremtid for luftfartsindustrien.» Sa Paul Terstegge, direktør for Air France-KLM Norden i en pressemelding etter seieren.

KLM jobber svært mye med innovasjon og gjør mye for å finne nye og bærekraftige løsninger innen luftfart. Vi tenkte det kunne være ett spennende tema ettersom flyselskaper ofte blir sett på som noen av verstingene innen Co2 utslipp. Selskapet har flere av FNs bærekraftsmål i fokus, men i dette innlegget skal jeg snakke mer om målgruppen for vår kampanje og det som kalles «klimabarrierer» innen markedskommunikasjon.

Målgruppe

Valg av målgruppe er noe av det viktigste når man skal planlegge en kampanje. Man må vurdere hvem man skal nå ut til, og hva slags metoder man skal bruke. For eksempel i vår kampanje kommer vi til å ha hovedfokus på å få målgruppen til å velge KLM på grunnlag av bærekraft, og få målgruppen til å ta mer bærekraftige valg i deres hverdag. Kanalene man bruker kommer også veldig an på målgruppen, har man for eksempel en målgruppe på 70 år og oppover vil det kanskje ikke være hensiktsmessig å bruke sosiale medier som hovedkanal.

Til vår kampanje har vi satt alderen fra 20 til 45 år. Det er mennesker som er aktive i sosiale medier som for eksempel Facebook, Instagram og Youtube. Vår målgruppe er opptatt av å gjøre en forskjell for miljøet og bryr seg om å sikre planeten og dens ressurser for vår generasjon og kommende generasjoner. På grunnlag av dette har vi valgt å fokusere på Facebook, Instagram og YouTube i vår kampanje. Dette er på grunnlag av at vi vet at vår målgruppe er aktive i disse kanalene, og at det er lettest for oss å få frem vårt budskap på en effektiv måte.

Klimabarrierer

Hentet fra: https://unsplash.com/photos/ycW4YxhrWHM

Som markedsfører er det svært utfordrende å jobbe med klimakommunikasjon. Det er utfordrende å få til en atferdsendring hos målgruppen, ikke fordi folk flest ikke bryr seg om miljøet, men folk flest er ikke villige til å ofre noe i sin hverdag for å spare miljøet. Disse utfordringene kalles klimabarrierer, og deles inn i fem grupper.

Klimakrisen oppleves langt borte: Folk flest tenker at utfordringene samfunnet står ovenfor er langt frem i tid. Dette er mye på grunn av at vi som bor i Norge, ofte ikke merker klimaendringene i så stor grad at det har innvirkning på livene våre. Derfor kan klimaendringene oppleves som langt borte. En løsning på dette kan være å sette ting i perspektiv slik at målgruppen skjønner alvoret. Dette kan for eksempel være å bruke eksempler fra Norge og hvordan klimaet har endret seg i Norge som følge av høye utslipp og liknende.

Vi er lei av dommedagsvarsler: Når mediene omtaler klimakrisen blir det ofte omtalt med negativt ladede ord og begreper. Dette gjør at vi ser på det som dommedagsvarsler, og kan faktisk gjøre at folk reagerer mindre på det som blir skrevet, heller enn at vi gjør endringer i vår hverdag. For at vi skal klare å få til en atferdsendring er det viktig at vi vinkler slike saker på en annen måte. Vi må peke på de positive tingene ved å spare miljøet, heller enn å peke på de negative følgene av å ikke gjøre bærekraftige valg. Dette kan være med på å motivere folk, istedenfor mislykkede forsøk på å skremme folk til en atferdsendring.

Konflikt mellom hva vi vet, og hva vi gjør: Med dette mener jeg at selv om vi vet at vi burde fly mindre, gjør vi det ikke fordi det er vanskelig å gi opp å fly, rett og slett fordi det ofte er enklere enn andre løsninger. Her er det vanskelig å komme opp med en konkret løsning, men det aller beste er å prøve å tilrettelegge for at det skal være lett å være miljøvennlig. For eksempel Tine som på sin hjemmeside kommer med forslag på hvordan man kan reduserer matsvinn.

Fornektelse av selvforsvar: Vi klarer å forsvare våre handlinger, og har litt lett for å finne unnskyldninger for å ikke ha en bærekraftig atferd. Her er det også vanskelig å komme med en løsning, men Cecilie Staude foreslår her at man har fokus på historiefortelling, visjoner og fortellinger som beskriver et grønnere og bedre samfunn.

Vår identitet – vi leter etter informasjon som bekrefter våre verdier: Mange er ofte mer opptatt av sine egne verdier, og hører ikke på andre meninger og oppfordringer om klima. Dette skaper utfordringer og gjør det vanskelige å få oppmerksomhet fra den delen av befolkningen som tenker slik. Her kan en løsning være å fokusere på ting som vi personlig kan gjøre noe med, for eksempel resirkulering.

Som du skjønner er det ikke bare bare for en markedsfører å begi seg ut på en kampanje som handler om bærekraft. I dette innlegget har jeg tatt for meg noen av utfordringene en markedsfører må ta høyde for i planleggingen av en slik kampanje.

Hvilke tiltak gjør du for å spare miljøet?

Kilder: https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal, http://www.mynewsdesk.com/no/klm-royal-dutch-airlines/pressreleases/air-france-klm-kaaret-til-verdens-mest-baerekraftige-flyselskap-2920973, https://www.tine.no/om-tine/b%C3%A6rekraft/matsvinn/ti-tips-til-hvordan-du-reduserer-matsvinnet-hjemme, https://unsplash.com/photos/ycW4YxhrWHM, https://unsplash.com/photos/twwrXyVgHyk

One thought on “KLM og Klimakommunikasjon

  1. Hei Mats!
    Bra jobba med innlegget. Liker at du introduserer hva du skal snakke om i innlegget. Dett gjør det mer strukturert med én gang. Bra bruk av underoverskrifter og bilder med kilder. Du har en lang og god tekst, som øker kvaliteten på innlegget. Liker også at du avslutter med et spørsmål til leserne. Her er det vanskelig å komme med noe pirk. Keep up the good work!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *